Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

  1. Jelenlegi: 1992.évi LXIII. Törvény, valamint a 2011.évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvény jogszabályi előírásának betartásával kezeli a weblap a megadott személyes adatokat, a törvény előírásainak betartásával.
  2. Törvény hatálya
  2.1. E törvény hatálya a Szolgáltató internetes oldalán kínált szolgáltatások igénybevételének minden területe.
  2.2. A törvény természetes személyre, jogi személyre, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban Ügyfél vagy az Ügyfelek) kiterjed
  2.3. A Szabályzat hatálya kiterjed a Szolgáltatónál az Ügyfél adatairól vezetett nyilvántartások kezelésével összefüggő teljes adatkezelési folyamatra.
  2.4. A Törvény a kiadás napjától módosításig, illetve visszavonásig érvényes.
  3. A Szabályzat elkészítésekor figyelembe vett fontosabb jogszabályok:
  3.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ( az „Adatvédelmi Törvény”).
  3.2. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
  3.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
  4.  A Felhasználó jogai: Az adatvédelmi törvény értelmében joga van az általunk rögzített adatairól információt kérni. Joga van a helytelen adatok helyesbítésére/törlésére.
  5. Az Adatkezelő az adatokat a számviteli fennálló kötelezettségének teljesítése érdekében a jelenleg hatályos 2000. évi C törvény 169. §-a alapján 8 évig illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.
  6. Foglalás: Foglalás feldolgozásnál a megadott adatok személyes adatoknak minősülnek a 1992. évi LXIII. Törvény alapján. Az adatok megadása önkéntes, mellyel az Ügyfél a hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. A valós adatok megadása az Ügyfél felelőssége.
  7. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok érvényesítésére (Jelenlegi:1992. évi LXIII. Törvény, valamint a 2011. évi CXII.  Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok      rendelkezéseinek megfelelően eljárni. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

Elérhetőségeink

3412 Bogács
Alkotmány utca 62.
info@flamingovilla.hu
+ 36 30 475 4067

SZÉP kártya (OTP, MKB, K&H) elfogadóhely vagyunk, foglalásait rendezheti ezzel a fizetőeszközzel is.